sobota, 28 sierpnia 2010

Nowy początek

"Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.
Jesteś odpowiedzialny za swoją różę"

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”W tym tygodniu swój nowy dom, a tym samym szansę na spokojne, stabilne życie wśród kochających ludzi otrzymały Shila i Tosca. Dziewczyny trafiły do nowych właścicieli wprost z domków tymczasowych, gdzie cieplarniane warunki zapewniły im Olga i Magda. Wierzymy, że trafiły pod opiekuńcze skrzydła i poczują się tam cudownie. Trzymamy kciuki.

Dla Toski to już druga próba sił. Pierwszy dom nie okazał się dla niej szczęśliwym trafem. Tym bardziej liczymy więc, że w nowym miejscu zagości na stałe.

Póki co z wiadomości jakie do nas docierają wiemy, że Shila świetnie się zaaklimatyzowała, jest oczkiem w głowie swojego pana i uwielbia spać na pufie tuż obok jego łóżka. Pomiędzy drzemkami staje się wiernym obserwatorem srok buszujących za oknem.

Tosca trafiła do domu, w którym czekało na nią dwóch kocich kompanów - Czarny i Rudolf. Z początku speszona Tosia spędzała czas w osamotnieniu pod szafą, ale później nieco ośmielona zaczęła zwiedzać nowy teren i zdobywać serca nowej rodzinki wylegując się na kolanach właścicieli.

A tymczasem w kotulni rozbawione kociaki czekają na swoje domy, a my przygotowujemy się do zbliżającego się Tygodnia Organizacji Pozarządowych. Na nasz konkurs fotograficzny napływa coraz więcej zdjęć, za które dziękujemy. Już niebawem nastąpi rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzców. Wszystkim życzymy powodzenia ! Do zobaczenia w dniach 6.09 - 11.09.

czwartek, 12 sierpnia 2010

Konkurs, konkurs, konkurs !!!

Ogłaszamy konkurs pt
KOT KULTURALNY

Regulamin konkursu poniżej:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Agapeanimali. Tytułem konkursu jest KOT KULTURALNY.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, z wyłączeniem wolontariuszy, członków Rady i Zarządu Fundacji Agapeanimali oraz ich rodzin.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii jednego lub różnych kotów.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres konkurs.top@agapeanimali.org, w formie załączników do listu elektronicznego.
7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać:
- imię i nazwisko, adres autora,
- imię i wiek kota,
- telefon kontaktowy,
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane.
10. Zdjęcia należy nadsyłać do 27.08. 2010. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.09.2010 w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu.
11. W przypadku nadesłania przecz uczestników łącznie większej niż 50 liczby prac wstępnej ich oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.
13. Prace pozytywnie ocenione przez jury będą wystawiane w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu w dniach od 06.09.2010 do 10.09.2010.
14. Spośród wystawianych pracy wyłoniona zostania trójka zwycięzców w drodze głosowania publiczności.
15. Głosy mogą być oddawane osobiście, w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu w dniach od 06.09.2010 do 10.09.2010 do godziny 16:00 lub za pomocą Internetu poprzez portal społeczności owy Facebook.
16. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.agapeanimali.org/aktualności.html
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronie www.agapeanimali.org
18. Nagrody główne to maskotki kota Agapa – patrona naszej Fundacji.
1) Agap w rozmiarze XXL
2) Agap mniejszy chudszy.
3) Agap mniejszy grubszy.
19. Przewidziane są również dodatkowe atrakcyjne nagrody, w tym:
- eleganckie posłanka dla kotka
- coś na ząbek, czyli smaczna karma (dla bohatera nagrodzonego zdjęcia rzecz jasna)
- naturalny żwirek zbrylający
20. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
21. Nagrody przekazane zostaną laureatom w dniu 10.09.2010 na zakończenie wernisażu prac biorących udział w konkursie.
22. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.